عدل پیما tag:http://adlpeyma.ir 2020-11-28T10:23:47+01:00 mihanblog.com هدف این وبلاگ 2020-01-06T13:06:39+01:00 2020-01-06T13:06:39+01:00 tag:http://adlpeyma.ir/post/1 علی پارساپور هدف از ایجاد این وبلاگ ، هدفمند کردن  مطالعات حقوقی خودم و نشر مطالب حقوقی استلازم به ذکر استفعالیت اصلی من روی سایت  https://berangesabz.ir/می باشدو در این وبلاگ ،ممکن است گاهی برخی مطالب حقوقی پوشش داده شودآدرس بالاچه عدل پیما https://www.balatarin.com/b/adlpeyma کانال عدل پیماhttps://t.me/s/adlpeyma کانال وکیل یارhttps://t.me/s/vakilyar  ####این وبلاگ با دامنه دادپیما هم در دسترس است لازم به ذکر است
فعالیت اصلی من روی سایت
 https://berangesabz.ir/
می باشد
و در این وبلاگ ،ممکن است گاهی برخی مطالب حقوقی پوشش داده شود

آدرس بالاچه عدل پیما
https://www.balatarin.com/b/adlpeyma

 کانال عدل پیما
https://t.me/s/adlpeyma


 کانال وکیل یار
https://t.me/s/vakilyar
 


####
این وبلاگ با دامنه دادپیما هم در دسترس است]]>